trở lại đứng đầu

Ứng dụng

  • Alumina hợp nhất màu trắng để phun cát

  • Alumina hợp nhất màu nâu để phun cát

  • Alumina hợp nhất màu nâu để phun cát

  • Phun cát alumina trắng hợp nhất

  • đánh bóng

  • đánh bóng

  • mài

  • Chất mài mòn

  • Vật liệu chịu lửa