Khóa học phát triển doanh nghiệp

 • tháng 1 năm 1996

  Công ty TNHH Vật liệu chịu mài mòn Zhengzhou Xinli được chính thức thành lập.

 • tháng 5 năm 2000

  Giới thiệu máy tách từ 1200 0V, máy nghiền bi, máy dò kích thước hạt Barmac, Omega và laser và các thiết bị khác.

 • tháng 8 năm 2015

  Làm cho kích thước hạt ban đầu đạt tiêu chuẩn 0,3um.

 • tháng 1 năm 2020

  Thành lập nhóm ngoại thương của riêng mình và bắt đầu mở rộng kinh doanh một cách toàn diện.

 • Tháng 10 năm 2021

  Công ty đã thông qua chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015.

 • tháng 6 năm 2022

  Mở rộng kinh doanh và xây dựng văn phòng mới.